Om oss

Ski Konsulentbyrå AS er et autorisert regnskapsbyrå som i år 2015 feiret 50 år i bransjen.
Nå har tredje generasjon i familien Skråning overtatt ansvaret for den lille familiebedriften. Senior Jardar Skråning, har takket av for å nyte pensjonisttilværelsen og overlater stafettpinnen videre til Vegard Skråning som nå er daglig leder og ansvarlig for å føre selskapet inn i den nye tidsalderen.

Vi er i dag 5 ansatte – hvorav 4 erfarne regnskapsmedarbeidere i tillegg til daglig leder. Våre kunder befinner seg stort sett i Oslo og Østlandsområdet, og de er typisk små og mellomstore bedrifter innenfor et bredt spekter av bransjer.

Vår viktigste målsetting er å være en god sparringspartner for deg og din bedrift
– både i forhold til de tradisjonelle regnskapstjenestene, men også i forhold til det å kunne gi en god økonomisk rådgivning. Uansett størrelse på dere som kunder, ønsker vi å gi dere en tett oppfølging der dere skal ha følelsen av å bli prioritert – herav føle fordelen av å være større kunde i et lite byrå fremfor å være en liten kunde i et stort. Vi ønsker å gi deg og din bedrift tryggheten av å ha en langsiktig diskusjonspartner, enten det gjelder daglige operasjonelle gjøremål eller det er strategiske veivalg for virksomheten.

Vår virksomhet utøves i et nært samarbeid med Advokatfirmaet Skråning (www.advokatfirmaetskraning.no) og Ski Revisjonsbyrå. Samtlige selskaper er lokalisert i Idrettsveien 3, i Ski sentrum, og gjennom et nært samarbeid er vårt felles mål å kunne tilby et helhetlig tjenestetilbud for våre kunder.