Bedriftsrådgivning – din sparringspartner

Bedriftsrådgivning


I regnskapsbransjen prates det mye om at vi regnskapsbyråer nå må kunne tilby stadig mer rådgivning til våre kunder for å være konkurranse dyktige. Tidligere har revisor i stor grad innehatt en særskilt rådgivende rolle ved siden av revisjon for de små og mellomstore selskapene. Der selskapene har valgt bort revisjon, har regnskapsføreren i større grad overtatt denne rådgivende rollen.

Her er Ski Konsulentbyrå godt posisjonert. Rådgivning har alltid vært og er en naturlig del av våre tjenester der vi ønsker å være en sparringspartner for våre kunder. I tillegg til å kunne bistå med økonomisk rådgivning, vil vi nå også sørge for at våre kunder kan gis en stødig oppfølging på det juridiske området. Som advokat med skatt og selskapsrett som spesialiseringsområder, ved siden av sin bakgrunn som siviløkonom og autorisert regnskapsfører, er det særlig daglig leder som forestår og sikrer den faglige kvaliteten ved rådgivningstjenester overfor våre kunder. Vi tenker helhet og langsiktighet, og har som mål å bidra til verdiskapning for våre kunder.

Nærmere om våre rådgivningstjenester:

Økonomisk rådgivning

– herunder lønnsomhetsanalyser, kontantstrømanalyser, budsjettering, verdivurderinger mv

Juridisk rådgivning

– i samarbeid med Advokatfirmaet Skråning (www.advokatfirmaetskraning.no) – innbefatter blant annet: - skatte- og avgiftsmessige vurderinger - selskapsrettslig bistand, herunder ved selskapsstiftelse og avvikling, oppkjøp, fusjon/fisjon, aksjonæravtaler, arbeidsavtaler, samarbeidsavtaler, kjøpsavtaler mv - bistand ved innfordring av pengekrav, gjeldsforhandlinger mv

Verdivurderinger

Med erfaring fra fondsforvaltning – og investeringsrådgivning har vi grunnleggende kompetanse tilknyttet verdivurdering av selskaper. En verdivurdering kan være nødvendig i ulike sammenhenger. Eksempelvis i et skattemessig perspektiv, vil verdivurderinger kunne være en nødvendighet ved transaksjoner mellom nærstående for å synliggjøre at ett armlengdes avstand prinsipp er hensyntatt. Dersom du eller din bedrift av ulike årsaker har behov for en verdivurdering av selskapet, enten det vedrører en salgsprosess, fusjon, generasjonsskifte, virksomhetsoverdragelse eller ett oppkjøp med mer, vil vi kunne tilby godt gjennomarbeidede verdivurderinger til konkurransedyktige priser. Vi vil også kunne bistå ved verdivurdering av næringseiendommer, men da i samarbeid med megler/takstmann.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.