Regnskapsføring

Regnskapsføring

Vi vil tilpasse våre tjenester etter kundens behov og ønsker, der våre tradisjonelle regnskapstjenester innbefatter:

Regnskapsførsel

Reskontro oppfølging

Avstemming og dokumentasjon

Skatt- og avgifts oppgjør

Årsoppgjør og ligningsoppgaver

Årsoppgjør og ligningsoppgaver

Etter kundens ønske utarbeider vi fullstendig årsregnskap for små og mellomstore bedrifter, og vi kan her også bistå ved utarbeidelse av lovpålagte styreprotokoller, årsberetning og generalforsamlingsprotokoller. Videre forestår vi utfyllelse og innsendelse av de nødvendige ligningsdokumenter tilknyttet selskapets selvangivelse.{tab Selvangivelse}

Rapportering

Rapportering

Periodevise rapporter er viktig for å følge med på et selskaps økonomiske situasjon. Våre rapporter er enkle å lese og kan tilpasses ditt behov. Vi bistår også med regnskapsmessig analyse hvis man har behov for hjelp til å forstå tallene bedre.

Budsjett og analyser

Budsjett og analyser

Det er også viktig med gode budsjetter som styringsverktøy for selskapets økonomi. Rapportene følges opp mot budsjettet slik at man til enhver tid har kontroll på den økonomiske stillingen i selskapet. Vi kan hjelpe til med å sette opp budsjetter i samarbeid med kunden.

Lønnskjøring

Lønnskjøring

Lønnsprosessen i en bedrift krever gode interne rutiner og er både tid- og kunnskapskrevende. Regelverket er til dels komplekst der feil til tider kan få omfattende konsekvenser. Ved å sette bort hele eller deler av lønnsprosessen til oss, vil din bedrift få frigjort tid og ressurser til å fokusere på kjernevirksomheten. Vi kan etter kundens ønske forestå hele lønnsprosessen fra a – å, med opprettelse og avslutning av arbeidsforhold, løpende lønnsregistering og utbetaling med offentlig innrapportering eller deler av denne. Du bestemmer.

Kontakt oss for en hyggelig prat om hvilke tjenester vi kan tilby din organisasjon. Løsningene kan skreddersys til din bedrifts behov.