Om oss

Daglig leder

Vegard Skråning

Advokat / Siviløkonom / Autorisert regnskapsfører

  vegard@skikonsulentbyra.no
   64 87 41 60
   920 19 228

Ski Konsulentbyrå AS er et regnskap- og rådgivningsselskap med over 50 års bransjeerfaring

Tredje generasjon Skråning har overtatt ansvaret for den lille familiebedriften. 

Senior, Jardar Skråning har overlatt stafettpinnen videre til Vegard Skråning som nå er daglig leder og ansvarlig for å lede selskapet inn i den nye tidsalderen.

Vi er 5 ansatte – hvorav 4 erfarne regnskapsførere i tillegg til daglig leder. Våre kunder befinner seg stort sett i Oslo og Østlandsområdet, og de er typisk små og mellomstore bedrifter innenfor et bredt spekter av bransjer. Fra service-bransjen med aktører innen helse/velvære til produksjonsbedrifter som mekaniske verksteder og trykkerier, og videre til grossister og detaljister innen ulike segmenter. Handelsbutikker, restauranter, bilverksteder og eiendom/bygg/anleggsbransjen er blant annet godt representert i kundemassen vår.

Vår viktigste målsetting er å være en god sparringspartner for deg og din bedrift

Både i forhold til de tradisjonelle regnskapstjenestene, men også i forhold til det å kunne gi en god økonomisk rådgivning eller å kunne bistå dere i forhold til mer juridiske problemstillinger. Uansett størrelse på dere som kunder, ønsker vi å gi dere en tett oppfølging, der dere skal ha følelsen av å bli prioritert – herav føle fordelen av å være større kunde i et lite byrå fremfor å være en liten kunde i et stort. Vi ønsker å gi deg og din bedrift tryggheten av å ha en langsiktig diskusjonspartner, enten det gjelder daglige operasjonelle gjøremål eller det er strategiske veivalg for virksomheten.

Gjennom mange års erfaring har vi knyttet til oss et godt nettverk av samarbeidspartnere innen ulike bransjer. Partnere som kan bidra til en tverrfaglig kompetanse ved ulike utfordringer du og din virksomhet kan stå ovenfor. Der vi ikke direkte kan bidra med råd, har vi som målsetting så langt som mulig å kunne bistå dere ved bruk av våre samarbeidspartnere, og på denne måten skape en trygghet for god kvalitet i de tjenestene dere etterspør.

Medlem av:

  • Den Norske Advokatforening

  • Norges Juristforbund

  • IFA International Fiscal Association

  • RN (Regnskap Norge)

Spesielle fagområder:

  • Skatt- og avgiftsrett, selskapsrett, kontraktsrett, fast eiendom, insolvens, strafferett (økonomisk kriminalitet)

  • Regnskapsanalyse, verdivurderinger av selskap mv