Våre tjenester

Kalkulator og penger

Regnskapsføring

Ved å overlate regnskapet til oss vil du som kunde få alt fra bilagsføring til oversiktlige rapporter som viser den økonomiske situasjonen i bedriften.

Vi kan være din totalleverandør av regnskapstjenester og utlønning – eller vi kan bistå med deler av dette arbeidet etter ditt ønske. Vi vil videre kunne tilby nettbaserte løsninger til deg som kunde i tillegg til den tradisjonelle bilagshåndteringen. Vi har fokus på kvalitet, effektivitet og høy kundeservice, der vår lange erfaring innen ulike bransjer med små og store selskaper, gir oss en god forståelse av hvordan vi best skal løse regnskapsoppgavene for din bedrift.

  Les mer

Kvinne som peker mot siden

Bedriftsrådgivning – din sparringspartner

Gjennom en tverrfaglig kompetanse og erfaring innen økonomi og juss ønsker vi å bidra til å skape merverdier for deg som kunde. Vi skal forstå din virksomhet og gjennom et langsiktig og nært samarbeid, skal vi kunne bidra med konkrete tiltak for å sikre verdiskapningen i din bedrift. Vi ønsker å være din sparringspartner ved den løpende driften og ved de mer strategiske valg for virksomheten, der vi tenker helhet og langsiktighet. Gjennom en personlig og tett oppfølging ønsker vi å bidra til å identifisere og styrke de kritiske suksessfaktorene for din bedrift og herav skape trygghet rundt dine valg.

  Les mer