REGNSKAPSFØRING

Vi har fokus på kvalitet, effektivitet og et nært samarbeid, der vår lange erfaring innen ulike bransjer med små og store selskaper, gir oss en god forståelse av hvordan vi best skal løse regnskapsoppgavene for din bedrift.

Vi kan være din totalleverandør av regnskapstjenester og utlønning – eller vi kan bistå med deler av dette arbeidet etter ditt ønske. Vi kan føre regnskapet over skybaserte løsninger (Tripletex/Poweroffice/Fiken/ Visma eAccounting), men kan naturligvis også føre regnskapet over kundens interne system ved ekstern pålogging, der dette er ønskelig.

Utover å påse den løpende bokføringen med avstemming av regnskapet og periodevis rapportering til deg som kunde og ovenfor det offentlige i form av skattemeldinger, årsregnskap med videre, kan vi bistå med en større del av lønnskjøringen overfor dine ansatte eller vi kan følge opp kundefordringene til ditt selskap.

Lønnskjøring

Lønnsprosessen i en bedrift krever gode interne rutiner og er både tid- og kunnskapskrevende. Regelverket er til dels komplekst der feil til tider kan få omfattende konsekvenser. Ved å sette bort hele eller deler av lønnsprosessen til oss, vil din bedrift få frigjort tid og ressurser til å fokusere på kjernevirksomheten. Vi kan etter ditt ønske forestå hele lønnsprosessen fra a – å, med opprettelse og avslutning av arbeidsforhold, løpende lønnsregistering og utbetaling med offentlig innrapportering eller deler av denne. Og skulle du ha behov for hjelp til å sette opp arbeidsavtaler eller veiledning ved avslutning av arbeidsforhold og nedbemanning så vil vi kunne guide deg gjennom prosessen.

Oppfølging av kundefordringer

Utover å forestå løpende ajourhold av kundereskontro, vil vi etter ditt ønske kunne bistå med utsendelse av purringer og rentenotaer. Et viktig arbeid for å sikre din bedrifts løpende likviditet, men som av mange oppleves byrdefullt og litt sensitivt i forhold til kunderelasjonen. Å overlate dette administrasjonsarbeidet til oss kan være praktisk og ikke minst befriende, da man i forhold til kunden kan lene seg litt på oss (les: Skylde på oss) som tredjepart ved en kundes eventuelle irritasjon over purringer med renteberegninger. Og er situasjonen slik at kunden ikke betaler på tross av x-antall purringer, vel, da kan vi påse at kravet forfølges rettslig med de rettsmidler som er tilgjengelige. Den rettslige innfordringsprosessen vil vår daglige leder gjennom sitt virke som advokat kunne bistå med.